Gensyn med Gambia efter 11 år

Af Jens Kjær Olsen 

For 11 år siden var Inger og jeg i Gambia  som ’traditionelle’ Spies-turister. Men ved at rejse med GAMES og takket være Lars’ flerårige lange udviklingsarbejde kom vi meget tættere på Gambias virkelighed nu og i fremtiden. Det var overordnet et rigtigt godt sammensat program.

Mange af Gambias samfunds og politiske udfordringer er de samme overalt i Afrika, og det er flot, at GAMES vil det lange træk med udviklingsbistand, der virker, SOM journalistik og medierådgivning fra kollega til kollega.

Som folkeskolelærer var jeg dybt imponeret af skolebesøget, igen folk som Egon og Skagensfolkene, der vil det lange træk omkring udviklingsbistand, der gør en forskel.  

Man kan godt være stolt over de synlige resultater over de 10 – 15 år, GAMES og Skagensfolkene har virket i Gambia.

Desværre lyder det fra flere, at de seneste 30 års udviklingsbistand i Afrika ikke har indfriet forventningerne om forbedrede levevilkår og mere demokrati. Det kræver årtiers bistand og støtte, men det er dejligt at opleve de lys i mørket, som studieturen viste!