Stay Connected

Kom til GAMES generalforsamling 

  • april 14, 2019
  • by

Det sker tirsdag den 14. maj, 2019, kl. 16.30

  • Får vi 4 millioner fra CISU til vores arbejde i Gambia?
  • Hvad skete der EGENTLIG, da 15 glade GAMES-aktivister tog på studietur til Gambia i november 2018 og fik sådan én på opleveren, men også ophedede diskussioner?
  • Vandt Gambias fodboldlandshold den første hjemmekamp i flere år – med vores støtte?

Dét – og meget mere – får du svarene på ved at møde op til vores generalforsamling, der som sædvanligt er et 3-dobbelt arrangement med møde, middag og et lille brag af en aften – hos Lars Møller, Graven 8 D, Aarhus.

  1. Generalforsamling – kl. 16.30 – 18.00
  2. Fælles middag bagefter. 
  3. Diskussioner, eftertanker, indtryk fra studieturen – et socialt arrangement med videounderstøttede, billedbårne indtryk fra besøg på medier i Gambia, besøg hos vore partnere, OG på helt andre danske organisationers projekter, fantastiske foldboldfilm og andre skæve og seriøse indslag fra deltagerne på studieturen.

Medlemsforsamling!
I vedtægterne hedder det en generalforsamling, men vi holder fast i at holde en medlemsforsamling, så vi alle kan blive klogere, komme med ideer og lytte til hinanden

GAMES har nu ikke bare én partner i Gambia, men to, fordi Gambia Press Unions journalistskole er blevet til den selvstændige Media Academy for Journalism and Communication, MAJaC. Begge kører for fuld skrue, og vi har søgt CISU om støtte til projekter med begge. Vi får nok svar fra CISU få dage før generalforsamlingen – men uanset udfaldet stiller den nye situation nye krav til GAMES og vores arbejde.

Vi har selvfølgelig ”en dagsorden ifølge vedtægterne”, men bag de tørre dagsordenpunkter gemmer der sig både fortællinger, dilemmaer og oplevelser:
1. Valg af dirigent og referent.   2. Beretning fra bestyrelsen.  
3. Beretning fra arbejdsgrupper.   4. Godkendelse af årsregnskab.  
5. Fastlæggelse af kontingent.   6. Indkomne forslag.  
7. Godkendelse af budget. 8. Valg til bestyrelse 9. Valg af revisor.
10. Eventuelt

Du kan stille op som kandidat til bestyrelsen og som suppleant. To medlemmer er på valg (Lars Møller og Poul Tang).Har du forslag til dagsordenen og/eller til generalforsamlingen, skal de sendes til formand Lars Møller: lars@larsmoller.dk senest 4. maj.

AFTENPROGAM mad fra Latinerkvarteret og fortællinger fra studieturen 

Med venlig hilsen:
GAMES’ bestyrelse, ved Jesper Heldgaard og Lars Møller

Leave a reply

×