Stay Connected

GAMES søger CISU om 4 millioner til to nye projekter 

  • april 14, 2019
  • by

Af Lars Møller

Vi arbejdede i dagevis, ja i ugevis, med at udvikle nye projekter – først med fagforeningen Gambia Press Union, GPU, dernæst med Media Academy for Journalism and Communication (MAJaC).

Jeg var i Gambia over to uger i februar-marts, både for at monitorere og evaluerer det igangværende projekt, for at lave training of trainers, og endelig for at arbejde med strategier og nye projekter.

Alle var aktive og engagerede, og ideerne og ambitionerne var langt større, end de to projekter, vi søger om hos vores partner og funder, Civilsamfund i Udvikling, CISU.

Og det er godt, for udfordringerne med at opbygge Gambias nye demokrati er store, og medierne og civilsamfundet spiller afgørende roller. De to projektforslag understøtter begge parters rolle.

dav

GPU – vi søgte 3 mio. kr. over knap tre år
Gambia Press Union har været på en fantastisk, men også farefuld rejse, siden GPU indledte partnerskabet med GAMES for mere end 15 år siden. De første mange år måtte GPU bruge alle kræfter på at kæmpe mediers og journalisters sag under præsident Jammehs repressive styre.

Alligevel lykkedes det samtidig GPU at etablere Gambias første journalistskole – med støtte fra GAMES.
I 2016 blev Jammeh væltet ved et demokratisk valg, men først efter et folkeligt pres – med GPU i en central rolle – overlod han magten til det nye styre.
Udviklingen i Gambia betyder, at GPU kan indtage nye roller som en klassisk fagforening for medlemmerne og som en konstruktiv bidragyder til at få det nye demokrati forankret.

Med det positive omdømme står GPU i en unik position til at spille en katalytisk rolle for bade medier og civilsamfundsorganisationer, men det kræver, at GPU har den nødvendige kapacitet til at agere og selv kan fremstå som rollemodel for, hvordan en demokratisk og gennemsigtig forening kan fungere. Det er baggrunden for projektet.  

MAJaC – vi søgte 1 mio. kr. over knap et år
Det er første gang, at GAMES søger CISU-støtte med Gambias nye Media Academy for Journalism and Communication (MAJaC) som partner. Men faktisk går partnerskabet tilbage til 2012, da skolen blev oprettet som the GPU School of Journalism, Gambias første journalistuddannelse. Skolen har gjort det så godt og oplever så stor tilstrømning, at MAJaC i dag er en selvstændig social enterprise i vækst.

Skolen har fortsat et tæt og formaliseret samarbejde med GPU, men har i dag sin egen bestyrelse, og skolen drives uafhængigt af GPU. Gennem dette projekt vil MAJaC etablere sig som en skole med en effektiv ledelse og administration og et stærkt fakultet for læring og innovation til gavn for de studerende og for de medier og civilsamfundsorganisationer, som aftager såvel kurser som nyuddannede.

Vi håber at få svar fra CISU før GAMES generalforsamling i maj

You may also Like

Leave a reply

×