Stay Connected

Bæredygtighed er at byde på opgaver

  • May 13, 2019
  • by

Af Lars Møller

Først når Gambia bliver et rigt og velorganiseret land, kan vores partnere i Gambia leve af medlemskontingenter og kursusgebyrer. Ind til da er bæredygtighed også at byde på opgaver.

Af Lars Møller

Gambia Press Union (GPU) hører til de bedste NGO’er i Gambia. De byder ind på mange udbud, og de formulerer mange projektforslag.

Media Academy for Journalism and Communication (MAJaC) er først ved at lære det med at byde på opgaver som selvstændig spiller. Men for begge organisationer gælder det, at det er vejen frem for at overleve. Hverken journalisterne og medierne eller civilsamfundsorganisationerne og deres medlemmer har råd til at betale det, som et kursus koster – endsige tilstrækkeligt store kontingenter til at drive deres organisationer.

Og sådan bliver det ved med at være i mange år fremover i Gambia, der trods lidt vækst i økonomien stadig er et af verdens fattigste lande.

UNESCO: Det var ikke let
At det slet ikke er en let opgave at vinde udbudte projekter, lærte vi på den hårde måde i starten af 2019. UNESCO opfordrede både GAMES og GPU til at give et tilbud på en større opgave med at kortlægge landets mediesektor gennem UNESCOs såkaldte Media Development Indicators.

GAMES lavede en alliance med kollegaer på Medievidenskab på Aarhus Universitet og et konsortium sammen med GPU, MAJaC og University of The Gambias journalistskole. Sammen skrev vi en glimrende ansøgning, med GPU som leading partner – og vi ville have vundet, hvis ikke GPU lavede nogle dumme fodfejl, som betød, at UNESCO måtte se bort fra vores ansøgning. Det blev i stedet Article 19, der vandt – og det er også godt.

Vandt et lille udbud – missede det store
Senere opfordrede UNESCO os til at søge et lille udbud for at kortlægge vilkårene for Gambias civilsamfunds nærradioer (community radios). Det var svenske SIDA-penge, der stod bag. Vi lavede et nyt konsortium, stadig med hjælp fra Medievidenskab, denne gang med MAJaC som pennefører. Det vandt vi.

Næste fase var et meget større udbud på et projekt, der skulle forbedre vilkårene for nærradioerne. Det blev vi også opfordret til at søge – UNESCO så vist gerne, at vi vandt det også. Men partnerne rykkede ikke på ansøgningen, måske på grund af travlhed, måske på grund af fodslæberi. Og først da det var for sent, var de klar til at søge.

Nye CISU-projekter skal lære dem det
En ting, vi lærte var, at begge partner mangler en stærkere projektorganisation – og for MAJaC’s vedkommende også tid til at prioritere det arbejde. I dag drukner akademiets ledelse i undervisning.

GAMES har søgt CISU om to nye projekter, der skal opbygge vores partneres kapacitet til netop at byde ind på projekter og skrive nye projektforslag.

MAJaC har brug for at ansætte en leder af Finance & Admin, som kan koncentrere sig om den opgave og ikke skal andet. Først så er MAJaC klar til at rykke – eller som der står i projektansøgningen til CISU:

”MAJaCs ledelse og administration har brug for kapacitetsopbygning – til at udvikle operationelle procedurer for samarbejde med den nye bestyrelse og til at udvikle procedurer for admin, finans og indtægtsgenerering.”

GPU hitter
GPU har held med at søge og vinde mange projekter. Men det er ikke godt nok – eller som der står i GPU-ansøgningen:

”Selv om GPU er en succesrig forening, der er respekteret blandt civilsamfundets organisationer, og med en hit-rate på 1 ud af 4 projektforslag, kæmper GPU sig stadig frem fra aktivitet til aktivitet.
Som en vigtig del af kapacitetsopbygningen skal GPU lære af sine erfaringer gennem de sidste to år. Medarbejdere og bestyrelse har brug for en strategisk og mere professionel tilgang til at skrive forslag til nye projekter, der dækker behovene hos medlemmerne og i Gambias overgang til demokrati.”

Vi venter spændt
Mens vi venter på svar fra CISU, arbejder vi videre med nye projekter og ansøgninger. Et af dem handler om at hjælpe Gambias sandheds- og forsonings-proces – hvilket du kan læse om i en anden artikel.

Et andet projekt er et nødråb fra MAJaC – de vil gerne have din hjælp!

Læs artiklen: SOS: Kan du hjælpe med ”Operation Get MAJaC TV up and running”?

Leave a reply

Stay Connected

Categories

×