Projekter

Gambia Media Support (GAMES) har – og har haft – flere projekter i Gambia. Det største er det knap fire år lange uddannelsesprojekt, ”Media for Advocacy – Advocacy for Media”, der sluttede 31. december 2015. Du kan læse en ekstern evaluering af MAAM her.

Sammen med vor partner Gambia Press Union (GPU) har vi lavet en 2-årig grunduddannelse i journalistik og kommunikation.

Ny journalistuddannelse

I den nye GPU School of Journalism lærer et hold studerende de grundlæggende færdigheder og får den basisviden, de skal bruge for at arbejde som journalister eller kommunikatører i det gambiske samfund. Uddannelsen slutter i januar 2015 – og GPU School of Journalism sigter mod at optage et nyt hold i september.

Lærerkorpset på skolen består dels af aktivister fra GAMES, der underviser i journalistik, og dels gambiske lærere, der underviser i engelsk, analyse, medieforhold og akademiske fag.

Korte kurser for medier og NGOer

Sideløbende med grunduddannelsen opbygger GPU School of Journalism en kursusafdeling, som tilbyder kurser til både journalister og kommunikationsfolk.

Eksempler på korte kurser er Basic Community Radio Journalism, værktøjskurser for journalister i Interview, Research eller Effective English.

Project Gambia Communicates

Projektet startede i 2014 og udbyder kommunikations-kurser, også for civilsamfundsorganisationer i Gambia, i samarbejde med Dansk Journalistforbunds kommunikationsgruppe, DJ Kommunikation.

Journalistforbundet og DJ Kommunikation har tilsammen skudt 100.000 kr. ind i ”Project Gambia Communicates”, mens GPU-GAMES øremærker lige så mange penge til denne del af projektet.

Dette projekt støtter også en bacheloruddannelse af tre undervisningsassistenter fra GPU School of Journalism.

Endelig skal ”Project Gambia Communicates” afklare, om der er basis for et mere permanent samarbejde mellem DJ Kommunikation og lokale organisationer i Gambia om at uddanne kommunikatører.

Vil du være med, så se nærmere på denne særlige gruppe på LinkedIn.

To til TANGO

En sekundær partner for kommunikations-kurserne er den gambiske paraplyorganisation for civilsamfundsorganisationer, TANGO (The Association of NGOs).

Et vigtigt formål med hele projekt ”Media for Advocacy – Advocacy for Media” var at støtte mediernes samarbejde med civilsamfundet, både i kampen for mediefrihed og for at professionalisere udviklingsjournalistikken.

Omvendt har aktørerne i civilsamfundet brug for at styrke deres fortalervirksomhed i medierne og professionalisere deres egen kommunikation.

Bedre landbrugsjournalistik

Også landbrugsjournalister har haft gavn af projektets korte kurser. Det første kursus blev lavet i samarbejde med Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister og den gambiske Network of Agricultural Communicators.

Kurset blev samtidig fødselshjælp til et helt nyt projekt, hvor danske og gambiske landbrugsjournalister arbejder sammen om at udvikle en bedre journalstik for især Gambias mange bønder.

Vil du vide med, så læs på her eller på Facebook-siden.

Danida og CISU

Projektet ”Media for Advocacy – Advocacy for Media” blev støttet med knap 3 millioner kroner af Danidas Civilsamfundspulje, der styres af projektrådgivningen CISU (Civilsamfund i Udvikling).

Danida og CISU har tidligere støttet to store GAMES/GPU-projekter. Det seneste var uddannelsesprojektet, Media for Development – Development for Media. Projektet blev afsluttet i starten af 2012.

Kollegaer støtter kollegaer

De allerførste og mindre projekter i 2006 var blandt andet kurser i valgdækning – støttet af den danskbaserede organisation IMS, International Media Support.

Fremtidige projekter

Har du en idé til et nyt projekt?

GAMES projekter skabes i høj grad af vores aktive medlemmer og frivillige. Har du en idé til et projekt, input til et eksisterende projekt eller en ad hoc-opgave, så nøl ikke med at tage kontakt til GAMES.

Vi kan sparre med dig og hjælpe med at realisere din idé. Og husk – ingen idé er for stor eller for lille.