GPU tager førersædet i Gambias medieudvikling

Siden valget i december har GAMES støttet partneren Gambia Press Union (GPU) i at arbejde strategisk med landets medieudvikling. Og det er lykkes over al forventning.
Nu da demokratiet er kommet til Gambia strømmer donorernes velvilje til landet. Med velviljen følger pengene – også til medierne. Og det er ikke kun en god ting!

Overgangsfaser er svære
Faren er, at gambierne selv bliver hægtet af, og donorerne og de internationale organisationer overtager styringen eller endnu værre – slet ikke styrer, men dublerer og konkurrerer med hinanden, alle sammen på en gang, her og nu, inden de rykker videre til et nyt og spændende indsatsområde i et andet land.

Det er nemlig erfaringen fra Liberia og andre lande, der er gået fra enten borgerkrig til fred eller fra diktatur og undertrykkelse og demokrati og frihed.

GPU tog på hotel og fik ny strategi*
GAMES har derfor støttet GPU i at lave en ny strategi. I mange år har GPU først og fremmest været en organisation, der forsvarer pressefriheden og kæmper mod regeringens undertrykkelse. Fremover skal GPU i højere grad være en organisation, der også kæmper for både lovreformer og medieudvikling – nu i samarbejde med regering og parlament.

På den baggrund samlede GPU bestyrelsen, ansatte og medie-aktivister til to dages strategi-workshop på Hotel Djembe uden for byen. I alt 24 var med – og GAMES’ formand, Lars Møller, var en af dem.

Formålet var at gøre den nye femårsplan færdig. Et første udkast var skrevet i 2015, og altså før den demokratiske omvæltning, og det skulle nu tilpasses den nye situation.

Resultatet af de to dage med gruppearbejde, SWOT-analyse og værdi-debatter blev nye input til strategien – bl.a. blev GPU’s nye rolle som spydspids for lowreform og medieudvikling skrevet ind.

Det blev også besluttet, at journalistskolen skal adskilles fra GPU og rebrande sig selv, evt. under et nyt navn som School of Journalism and Communication.

Også medlemmer af WOJAC (Women Journalist Association, The Gambia) deltog i workshoppen. Ved flere lejligheder gjorde de opmærksom på, at strategi-dokumentet overså kvindeundertrykkelsen – og de sikrede, at Gender sensitive journalism blev skrevet ind som en strategisk prioritet.

Hanegal på bonede gulve
Samtidig har GAMES også arbejdet strategisk på den internationale bane.  GAMES har siden december presset på for, at de internationale aktører skal samarbejde og koordinere så meget som muligt. Derfor har vi deltaget i skype-møder og delt viden med bl.a. ytringsfriheds-organisationen Article 19, der var meget aktiv i Gambia allerede i starten af året, foruden en række andre organisationer som Open Soeciety, Committee to Protect Journalists, IFEX og Media Legal Defence Initiative.

Det var pudsigt og blev pludseligt meget afrikansk, da vi holdt det første Skype-møde med deltagere fra NGO-kontorer i USA, Europa og Afrika. Vi sad alle klar, men GPU kom nogle minutter for sent til mødet, og da GPU’s generalsekretær kom med i samtalen begyndte en hane at gale i baggrunden. Og den var med under hele mødet!

GAMES i internationalt partnerskab
GAMES var i slutningen af april på en fælles mission med den Ghana-baserede Media Foundation for West Africa (MFWA) i Gambia for at indlede et strategisk samarbejde med både GPU og regeringen – sponseret af den dansk baserede International Media Support (IMS), der selv var på fact-finding mission i Marts.

Her mødtes vi med bl.a. Informationsministeren Demba Ali Jawo, der var formand for GPU tilbage i 2005, da GAMES begyndte sit arbejde i Gambia.

I det nye projekt er GAMES, IMS og MFWA gået sammen i et partnerskab for støtte Gambierne i selv at tage lederskabet af den kommende medieudvikling.

Det er foreløbig resulteret i et forløb, der hjælper gambierne med at lave deres eget roadmap for den kommende lovreform og udvikling af mediesektoren. En ekspertgruppe af lokale og internationale medieeksperter har foreløbig skrevet et udkast over, hvad landets mediesektor har brug for i de kommende års udvikling.

 GPU og regeringen går sammen
I førersædet sidder seks repræsentanter for GPU og Ministry of Information and Communications Infrastructure, og det er dem, der sammen prioriterer og beslutter, hvad der skal satses på fremover, ikke bare her og nu, men også på den længere bane.

Gruppen ledes af præsidenten for GPU, Emil Touray, og Ms. Isha Davies, der som direktør for Gambia Information Service (GIS) repræsenterer regeringen.

Tanken er, at GPU og informationsministeriet kan bruge den som udgangspunkt, når de nu skal ud og fundraise blandt donorer, det være sig ambassader, donorlande, FN-organisationer eller internationale organisationer. Det skal ikke forstås som et filter eller en central styring af frie medier, men som guideline til samarbejde, mere kvalitet og langsigtet, bæredygtig udvikling.

En ghaneser i GPU
Samtidig støtter GAMES, IMS og MFWA-partnerskabet GPU med intern kapacitetsopbygning. MFWA har posteret en af deres egne Senior Programme Officer, Vivian Affoah, til at arbejde sammen med kollegaerne på GPUs sekretariat.

Se mere om projektet og den ghanesiske partner på:
www.mfwa.org/mfwa-partners-commence-comprehensive-media-reform-initiative-in-the-gambia/