Journalistforbundet støtter træning af trænere

Af Lars Møller

Da Vibeke Rask Grøn den 8. september rejste til Gambia for at træne nye trænere, så var rejsen betalt af Dansk Journalistforbund:

”Forretningsudvalget i DJ har besluttet at bevilge 15.000 kroner til GAMES’ training of trainers-program. Jeg går ud fra, at du selv finder en kollega, som kan tage af sted for beløbet”, skrev næstformand Tine Johansen i foråret til GAMES.

Og vi fandt en værdig kollega i Vibeke Rask Grøn, der som radiojournalist, freelancer og medlem af DJ repræsenterer alt det, som de nye gambiske trænere har brug for. Vibeke har mange års erfaring som underviser i Tanzania, Uganda, Sydsudan og Gambia. I Gambia har hun været med til at uddanne de gambiske journalistlærere, der nu er med til at træne nye trænere.

TOT’en virker
Systemet med ”training of trainers” (TOT) virker. Træningsprogrammet for de otte nye trænere begyndte i juli, da Flemming Seiersen var nede og lære dem at træne vinkling. Lars Møller fulgte op i august, hvor han lærte dem selv at planlægge en deltagerorienteret undervisning i at vinkle og skrive konkret.

Siden har de nye trænere selv undervist. GPU-skolen inviterede tre hold begyndere til hvert deres kursus. Trænerne gik sammen i grupper, og superviseret af erfarne trænere planlagde de en varieret undervisning i to moduler, med hjemmeopgaver og feedback.
På den måde spreder effekten af de ottes træning sig allerede til omkring 30 andre gambiske journalister.

TOT’erne reflekterer
Efter kurset har hver af de nye træner skrevet en refleksionsrapport om, hvad de har lært ved selv at undervise. En skrev for eksempel som svar (udpluk):

Which learning objectives did you reach during your lecturing?
I can say I have succeeded in getting them know how to choose a sharp angle when presented with a lot of information, and also how to formulate your own angle if you want to pursue your own story.

How do you know you’ve reached this objective(s)?
I also gave them press release to choose their own angle, and also gave them published newspaper stories to identify which one has sharp angle and which one doesn’t and why. 

Which learning objectives did you not reach?
The objective I did not achieve was the fact that I wanted to make the entire class be on the same page as far their knowledge and skills of angling is concerned.  But until the end of the class, a handful of students were giving me not-so-sharp angles, disappointingly.

Why did you not reach this?
Not really sure, but I think I was excitedly by those who catching up fast and I tend to overlook the others, so their output, at the end of the day, was not very inspiring.

Which challenges did you meet being a trainer?
I think one of my challenges was trying to ensure that all the students understand the topic equally.  I was apparently not paying attention to the fact that no matter how much I try, despite all of my efforts, some students would still not understand at all.

What will you specifically focus on during preparations next time?
I will make sure I have more hands-on exercises.

Fortsættes i næste nummer …

Og det er lige her, midt i en læringsproces, at Vibeke Rask Grøn mødte dem den 10. september – til tre dages TOT.
Skolens leder, Sang Mendy, har besluttet, at trænerne skal prøve igen – samme læringsmål for nye hold – så de får en chance for at implementere, hvad de lærer af Vibeke og af deres egne refleksioner.

I november sender GAMES endnu en dansk træner til at lave TOT. Og bagefter skal de kommende trænere igen ud at undervise. Så det fortsætter. Og fortsætter. Indtil projektet slutter til nytår.

Journaliststuderende lærer analyse
Ud over at træne trænere, har Vibeke også tre dages undervisning for 20 studerende på første del af den nye Gambianske journalistuddannelse, også i tre dage.

De går på en halvårlig certificate-uddannelse og er netop nu i gang med modul 2 af et grundkursus i ”Basic Political Research and Analysis”.
Samtidig lærer Vibeke de nye trænere tilsvarende analysefærdigheder.