Newsletter April 2007

Newsletter April 2007

Games søger penge fra Danidas Minipulje

(Only in Danish)

Games (Gambia Media Support) har nu eksisteret i et år, og det er længe nok til at kunne søge midler i Danidas Minipulje til vores første “rigtige” medieudviklingsprojekt. Det kaldes Collegue2collegue, og er et mellemfolkeligt coaching-projekt mediekollega og mediekollega imellem. Nu venter vi spændte på, om pengene bliver bevilliget.

Collegue2collegue projektet
Idéen bag Collegue2collegue er, at europæiske journalister, fotografer, redaktører eller teknikere rejser til Gambia en uge eller to, og hver følger en gambisk kollega – der typisk har en vis erfaring, men ingen formel uddannelse – arbejdsugen igennem, og yder professionel vejledning og forhåbentligt ny inspiration og andre perspektiver på professionen.

Med sig hjem fra Gambia får de europæiske kolleger værdifulde indsigter i de Gambiske mediers tekniske, politiske, sociale og kulturelle omstændigheder, som skal bruges, når et mere formelt uddannelsesforløb for Gambias mediemedarbejdere skal stables på benene.

Meget mere herom, når ansøgningen er gået igennem.

Seks missioner på et år

Som alle nybegyndere, har Games skullet lære meget i løbet af det første år. Vores Gambiske samarbejdspartner GPU (Gambia Press Union) har også haft lidt problemer med at finde deres ben i samarbejdet. Alligevel er det lykkedes Games at gennemføre seks missioner i Gambia og Senegal i løbet at det første år.

Årets projekter og missioner
I sit første år er det på forunderlig vis lykkes Games at gennemføre seks missioner til Gambia og Senegal. Fra de missioner tegner der sig et billede af GPU som på en gang en utrolig overlever og en skrøbelig organisation, der kun lige holder sig oven vande.

Det er utroligt, at GPU stadig fungerer på trods af de voldsomme angreb på pressefriheden og organisationen som sådan; formanden og næstformanden har været fængslet og tortureret, og deres avis er lukket, flere er bestyrelsesmedlemmer er eksilerede i Senegal. De tilbageværende bestyrelsesmedlemmer er mestendels yngre uden den store organisationserfaring, og de er fattige og oplever, at det er svært at finde tid nok til organisationsarbejde. Alligevel er formanden for GPU stadig aktiv, og bestyrelsen har mod til tale regeringens imod og samarbejde med udenlandske pressefrihedsorganisationer.

Samtidig viser Games’ seks missioner – og fra kommunikationen med GPU mellem dem – at GPU som organisation betragtet er svag, at den har svært ved at udvikle projekter, og at den som partner i projekter har svært ved at yde sin del:

1: Internationale seminarer
Næstformanden Elise Utke Schiøler har deltaget i to internationale seminarer om den forværrede mediesituation. Det første fandt sted i Gambia i december 2005 for at markere 1-årsdagen for mordet på den tidligere GPU-formand Deyda Hydara. Deltagere var repræsentanter fra en hel masse internationale medieorganisationer, bl.a. IFJ, WAJA, Action Aid, Article 19, FAMEDA. Der kom ingen konkrete aktiviteter eller projektforslag ud af mødet, der dog med Elise som mellemled lagde grunden til et videre samarbejde om projektudvikling mellem Games, den Danmark-baserede International Media Support (IMS) og GPU.

2. NGO-forum om pressefriheden i Gambia, afholdt i Senegal
Elises anden mission gik i juli til et NGO-forum om pressefriheden i Gambia i forbindelse med det afrikanske topmøde i hovedstaden Banjul; symptomatisk nok fandt mødet sted i Senegal, da NGO-forumet reelt fik forbud mod at mødes i Gambia. Mødet resulterede ikke konkrete aktiviteter, men lagde dog sporene til de projekter, vi nu er ved at udvikle. Op til mødet lave Elise såkaldt capacity building af GPU, bl.a. ved helt konkret at hjælpe GPUs formand med at omskrive en ansøgning om støtte et kursus i valgdækning, og som i første omgang var blevet afvist af den hollandske mediehjælpeorganisation Free Voice. Budgettet, der udløste bevillingen, kalkulerede med et 5-dages kursus, der blev drastisk reduceret i både omfang og kvalitativt indhold.

3. 3-dages kursus i valgdækning til præsidentvalget
Op til præsidentvalget rejste formanden Lars Møller i september til Gambia for at lave et 3-dages kursus i valgdækning – med et stopover i Senegal for at mødes med eksilerede pressefolk. GPU havde ikke forberedt kurset tilstrækkeligt, hvilket gav en del besvær. Årsagen var bl.a. at formanden deltog i IFJ-møde i Marokko. Det lykkes dog et af GPU’s unge bestyrelsesmedlemmer at arrangere en udmærket workshop, der gav et godt grundlag for opfølgende aktiviteter vedr. dels træning, støtte til GPU og det IMS-støttede radio-projekt.

4. Efteruddannelse i valgdækning til parlamentsvalget
Op til parlamentsvalget lavede Flemming Seiersen i november en opfølgende efteruddannelse i valgdækning (med Lars Møller, der var i landet med DJH-kurset, som co-trainer). Her var situationen mht. lokal forberedelse nøjagtig den samme, bortset fra, at formanden nu var i New York for at modtage åres pressefriheds-pris. Men en anden blandt GPU’s unge bestyrelsesmedlemmer trådte denne gang til og arrangerede et 3-dages kursus. Der var stor begejstring for kurset, som måske var det første praktisk-orinterede kursus med interview opgaver ude i marken. (En af forklaringerne på den ringe entusiasme i at forberede kurserne skal muligvis søges i netop det faktum, at kurser i Gambia normalt er dræbende kedelige og som følge ret ligegyldige…)

5. Hjemmeside til GPU
Siden sommer har Birger Agergaard lavet en hjemmeside til GPU, som han i november gav GPU’s bestyrelse et kursus i at bruge (han var i landet med DJH-kurset). Kun et bestyrelsesmedlem deltog i træningen, og hun er nu gået i gang med opdatering af hjemmesiden.

6. Partnerskabsmøde i Senegal
Søren Knudsen deltog i december i partnerskabs-møde i Senegal, der havde til formål at udvikle en række konkrete projekter til støtte for GPU: 1. organisations-udvikling af GPU, 2. en flerårigt projekt for efteruddannelse af journalister, 3. Netværk-samarbejde mellem gambiske NGO’er, der arbejder med ytringsfrihed og menneskerettigheder, 4. En regional indsats for pressefriheden i Gambia (advocay og legal aid). Mødet samlede GPU-bestyrelsesmedlemmer og rådgivere, såvel eksilerede som i Gambia-boende, den gambiske menneskerettighedsorganisation FLARE, foruden repræsentanter fra bl.a. Games og den Ghana-baserede Media Foundation of West Africa (MFWA). Mødet resulterede ikke i konkrete projektformuleringer og efterlod en vis usikkerhed om, hvem der nu gjorde hvad.

Radio-besøg fra Gambia

Men vi vil mere, og som optakt til Collegue2collegue projektet har vi inviteret den gambiske ejer af radio FM1, Georg Christensen, der har danske aner, til at komme på besøg i Danmark og fortælle om mediernes vilkår i Gambia.

Besøg fra Gambia
Collegue”collegue-projektet kan søsættes i Danmark med et besøg af den gambiske ejer af radio FM1, Georg Christensen. Vi har fået bevilget et omvendt rejse-stipendium, så han kan rejse herop og oplyse om Gambia og gennem sin personlige historie bygge bro til de danske medier, så vi kan rekruttere flere kollegaer at sende ud. (Georg Christensen er en af de forfulgte journalister, og han er af dansk afstamning, idet hans farfar var fra Fredericia). Marianne Rasmussen organiserer hans besøg, og vi regner med, at han kan optræde i dagblade, lokalradioer, regional-radio og -tv, foruden i morgen-tv, landsaviser som Politiken, Jyllands-Posten og Information, samt ved offentlige møde sammen med Games, blandt andet i regi af Journalistforbundet og på journalistuddannelserne. 

Deltager i internationalt projekt

Games er også blevet en del af et internationalt projekt i regi af IMS (International Media Support). Projektets største del handler om efteruddannelse, medieudvikling og styrkelse af Gambia Press Union, og den del står Games for at formulere. Media Foundation of West Africa står for to andre dele – alt sammen i samarbejde med Gambia Press Union.

Internationalt projekt
IMS vil sammen med bl.a. MFWA gå i spidsen for en fundraising af et større projekt, der har tre ben:
a. The training and media development project (som Games skal udvikle)
b. The networking with civil society
c. The legal project

Games rolle i den store projektpakke er at hjælpe GPU med at formulere et projekt for en sammenhæng mellem træning og medieudvikling (og i den forbindelse den nødvendige kapacitetsopbygning af GPU) – og desuden være med i samlingen af projektet til en helhed, der kan gives videres til mulige donorer.

Der hersker ingen tvivl om, at det ikke er muligt at udvikle og søsætte projekter uden at stærkere GPU. Det er GPU helt på det rene med.

Journalistik – en farlig branche i Gambia

Journalistik er stadig en farlig branche i Gambia, og mange journalister er blevet arresteret og tilbageholdt uden at blive stillet for en dommer. Games har søgt at rejse penge til retshjælp til de fængslede journalister og at involver det internationale samfund i deres sag.

Hjælp til fængslede journalister
På advocay-siden har Games søgt at rejse penge til retshjælp til fængslede journalister, vi har samlet penge ind til deres familier, vi har søgt at involvere det internationale samfund – i form af bl.a. BBC, Open Society, Hollands journalistforbund – lige som vi har deltaget i ovennævnte netværksarbejde og projektudvikling. Vi arbejder også på at rejse penge til et lille og ret konkret projekt, nemlig til udgivelsen af en bog om Deyda Hydara, den gambiske redaktør og fhv. formand for GPU, som blev myrdet for over to år siden. Bogen er forfattet af to velrenommerede gambiske journalister. De håber, at den kan udgives 3. maj, som er den internationale Press Freedom Day. Det koster 50.000 DKK at få den sat op og trykt. Det internationale samfund har vedvarende protesteret over mordet på Deyda Hydara og ikke mindst den noget lemfældige efterforskning, der ikke synes et retssamfund værdigt, og imod den undertrykkelse af pressefriheden, der er eskaleret de seneste år. En støtte til bogen vil være et vigtigt signal til både det trængte gambiske civilsamfund og til regeringen. 

Tilbageholdt i otte måneder

En af de fængslede journalister er ‘Chief’ Ebrima Manneh. Han har været tilbageholdt i otte måneder og myndighederne nægter at have kendskab til hans forsvinden. 

Et demokrati uden retssikkerhed
“I do not believe in murder. I believe in imprisonment for the rest of your life. Then perhaps, at some point, we will say, ‘Oh he is too old to be fed by the state’. We release him and leave him to sink into a decline. Then everyone will learn a lesson from it.”

Sådan fremlagde Gambias præsident Jammeh sit syn på strafferet & pressefrihed under valgkampen i september, da han blev spurgt til det endnu uopklarede mord på redaktør og medstifter af avisen The Point, Deyda Hydara.

Jammeh har tidligere bevist, at der ikke er langt fra hans bramfrie ord til lovstridig handling. Og i et fængsel dybest inde i Gambia, i den lille by Fatoto sidder journalist ved den regeringskontrollerede avis Daily Observer, ‘Chief’ Ebrima Manneh, og kan meget vel være den mand, hvis skæbne vi alle skal lære en lektie af. Han har været i The National Intelligence Agency’s (NIA) varetægt siden han kort efter Den Afrikanske Unions (AU) topmøde i Gambia i juli 2006 frivilligt fulgte med to civilklædte NIA-agenter til et forhør, da de kontaktede ham på Observers redaktion.

Hvilken forbrydelse, Chief Manneh har begået, står ikke helt klart, da der endnu ikke, godt 8 måneder efter, er rejst tiltale, men kilder tæt på Observers redaktion vil vide, at Chief som redaktør af ‘international news’-siden havde valgt at bringe en artikel om AU-topmødet, skrevet af BBC’s Afrika-analytiker, Elizabeth Blunt. Artiklen, der bar overskriften “African summit – all talk, no action” beskriver topmødets hovedbegivenheder og slutter af med at nævne topmødets manglende tilslutning til en traktat om demokrati og regeringsførelse; traktatens krav om, at unionens medlemmer ikke må regeres af kupmagere fik tilslutning, selv fra statsledere, der selv oprindeligt kom til magten ved kup (her iblandt Gambias præsident Jammeh), men den faldt på kravet om, at statslederne ikke må gribe til forfatningsændringer for at kunne blive ved magten. Det er en kendt sag, at Jammeh har benyttet sig af netop denne strategi.

At det var disse omstændigheder, der fik Observers administrerende direktør og præsidentens nære ven, Dr. Saja Taal, til at standse produktionen af den aktuelle udgave af avisen og melde Chief Manneh til NIA, er kun et kvalificeret gæt, idet myndigheder nægter at have kendskab til journalistens forsvinden. Men kilder i NIA har ved forskellige lejligheder set Chief Manneh blive flyttet mellem NIAs hemmelige fængsler, og altså senest i Fatoto i januar.

Hvad lektien så er, som vi skal lære af Chief Mannehs situation, afhænger naturligvis af vinkel og beskrivelsesniveau. Én er, at af frie valg følger ikke retssikkerhed. Og uden retssikkerhed kan et lille land holdes i et frygtindgydende greb ved hjælp af et minimum af korporlig voldudøvelse. Fravær af retssikkerhed er altså et glimrende terrorvåben, der også finder anvendelse indenfor (nominelt) demokratiske rammer.

Lektien for Games er, at arbejdet for en bedre pressetjeneste til gambianerne starter et andet sted, end først antaget. Games har taget kontakt til Elizabeth Blunt, og håber på gennem hende at kunne mobilisere en interesse for sagen hos BBC. Ydermere arbejdes der på at få Amnesty International på banen og lave en kampagne for de mange ulovligt tilbageholdte og politiske fanger i Gambia.

Håbet er, at vi kan ændre lektien, og bringe de gambiske myndigheder indenfor pædagogisk rækkevidde.

Artiklen, der kan have ført til Chiefs Mannehs forsvinden kan læses på http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/5142496.stm