Newsletter December 2006

Newsletter December 2006

(Only in Danish)

December er tid til at gøre status over et år, som desværre har givet anledning til at sætte Gambia på de internationale medieorganisationers verdenskort; 2006 er året, hvor et hidtil uset antal mediefolk blev arresteret og ulovligt tilbageholdt, mediehuse er blevet lukket, og en absurd medielov bragt i anvendelse for første gang (nye læsere kan føre sig ajour herom i nyhedsbrev #1 på Games’ hjemmeside www.gambiamediasupport.org).

Der har været travlt i Games; en GPU-hjemmeside er designet og søsat, i alt 3 undervisningsforløb er blevet gennemført i Gambia – 2 af dem med undervisere fra Games –, og med IMS’s støtte lykkedes det at sende en Games-repræsentant til Dakar til en international brainstorm til støtte for Gambias presse.

Alt dette berettes mere udførligt nedenfor, og har desuden givet os de indblik og erfaringer, som skal til for at vi nu kan tænke mere strategisk og langsigtet. Derfor indbyder Games’ bestyrelse til medlemsmøde lørdag den 27. januar. Sæt kryds i kalenderen allerede nu, og læs mere sidst i nyhedsbrevet.

Desuden kan vi fortælle om CPJ’s hædring af GPU’s formand, og om en bog på vej om den myrdede gambiske redaktør, Deyda Hydara.

Nederst i nyhedsbrevet bringes en akronymnøgle med informationer om de omtalte organisationer.

Pris til Formanden for Gambia Press Union (GPU)

International Press Freedom Adward 2007 gik i år til den gambiske journalist og fagforeningsformand Madi Ceesay. Prisen uddeles hvert år til en håndfuld mediefolk, der har stået i forreste række i forsvaret af ytringsfrihed og journalisternes sikkerhed. Det er den anerkendte amerikanske græsrodsorganisation “Committee to Protect Jounalists”, der står bag. Formanden for Gambia Press Union, Madi Ceesay, fik prisen for det personlige mod og den offervilje, han har vist i sit arbejde med at forbedre forholdene for journalister i Gambia.

Prisen gav Madi Ceesay en lejlighed til at sætte Gambias presseforhold på den amerikanske dagsorden. Ved prisuddelingen i slutningen af november i New York holdt Madi sin takketale for øjnene tusindvis af forsamlede pressefolk. I de følgende dage holdt han møder med prominente journalister i både New York og Washington, ligesom han blev interviewet af New York Times, CNN og andre store medieorganisationer.

I Gambia omtalte de regeringskontrollerede medier ikke hæderen med et ord, hvorimod landets få uafhængige medier nævnte den store begivenhed.

Det er første gang, den ellers berejste Madi Ceesay har været uden for Afrika.

GPU er på nettet

Så har Gambia Press Union fået sin egen hjemmeside, www.gambiapressunion.org

GPU har et stort behov for at kommunikere med medlemmerne – og for at organisere flere journalister. Derfor har det betydning at kunne sende meddelelser ud via nettet.

Få gambiere har egen netforbindelse, men til gengæld er netcafeerne meget populære. Hastigheden er ofte elendig – men det bliver forhåbentlig bedre. Engang.

Games-medlem Birger Agergaard udarbejdede i efteråret en skabelon til GPUs hjemmeside, og i november, da han deltog i et kursus i rejsejournalistik i Gambia, benyttede han lejligheden til at give GPUs bestyrelse et lille kursus i at redigere hjemmesiden.

Det faldt dog sammen med et andet kursus om borgervinkler på det kommende parlamentsvalg (om dette kursus, se nedenfor), så derfor blev det kun Ndey Tapha Sosseh, som lærte at fylde indhold på hjemmesiden. Hun skal siden lære fra sig til et par af de andre i bestyrelsen.

Ndey har selv læst online journalistik ved et engelsk universitet, så web er bestemt ikke et fremmed emne for hende. Hun er hjemmesideansvarlig for GPU.

I skrivende stund er der ikke så meget stof på GPUs hjemmeside, men det er meningen, at Nday m. kolleger vil lægge nyheder og debatindlæg ind, og der skal være omtale af foreningen med videre.

Grafikken til hjemmesiden er udarbejdet af Qvi Grafisk, en af Lars’ og Birgers kolleger i Filmby Århus.

Ndey Tapha Sosseh fra GPUs bestyrelse har lært at lægge indhold på fagforeningens hjemmeside. Stedet er GPUs kontor i Serrekunda, hvor de mange freelancejournalister i hovedstadsområdet kommer dagligt for at skrive deres artikler.

Games træner valgdækning

Både i september og i november sendte Games en kollega til Gambia for at undervise i valgdækning. Den første tredages workshop fokuserede bredt på valgdækning, mens den anden workshop i november havde til formål at lære gambiske kollegaer at sætte vælgernes dagsorden i medierne – den såkaldte Voter’s Voice Reporting. I begge workshops deltog redaktører, redaktionschefer og erfarne reportere, og for dem var det et helt nyt koncept at opsøge og beskrive vælgernes konkrete problemer. Også undervisningsmetoden, der baserede sig på øvelser med rent faktisk at finde og og researche relevante historier var nyt. I den forstand var kurset en succes: “Vi kan gå lige hjem og bruge det vi har lært,” sagde Adulgafar Oadimeji, redaktør af den uafhængige Daily Express.

Undervisere og forberedelse
På det første kursus underviste Lars Møller, journalist-lærer og formand for Games, mens den frivillige underviser på andet kursus var Flemming Seiersen, tidligere lektor på Danmarks Journalisthøjskole og tidligere redaktør af flere aviser. De to missioner var finansieret af IMS, International Media Support.

Ingen af de to workshops var på forhånd forberedt i Gambia i den forstand, at tid og sted var planlagt, og kursister var rekrutteret. I begge tilfælde gik bevillingen relativt sent igennem, og GPU havde dermed ikke så lang tid til at forberede kurset. Desuden var GPU’s formand begge gange på udlandsrejse i dagene forinden og kunne derfor ikke personligt tage sig af det.

Ikke desto mindre var det noget frustrerende rod for alle parter; de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer af GPU, deltagerne på kurserne og de to danske, der i frivillighedens navn havde afsat fem dage til kurserne.

Nyt hold DJH-journalister i Gambia

Som vi berettede i nyhedsbrevet fra september 2006, så henlagde DJH for fjerde år i træk undervisningen til Gambia i den sidste uge i november – i hvert fald for de 9 deltagere på efteruddannelseskurset “Journalistik fra en anden verden”.

Artikler fra Gambia
De studerende laver en bred vifte af artikler til mange forskellige medier. En artikel til dagbladet Information handler om medieforholdene, en anden artikel til Kristeligt Dagblad om kampen mod kvindelig omskæring, en tredje artikel til fagbladet Ingeniøren handler om Seniorer uden Grænser, der blandt andet er ved at udvikle et anlæg, der kan lave til is til fiskeriet. Andre artikler fra turen vil i det nye år være at finde på  rejsemagasinet Adventure World’s hjemmeside, www.awo.dk.

Kurset vil være på DJH’s efteruddannelsesprogram igen i 2007, og kan varmt anbefales som en indgang til at stifte nærmere bekendtskab med Gambia i almindelighed og landets presseforhold i særdeleshed. Blev det nævnt, at undervisningen tilrettelægges og varetages af Games formand, Lars Møller

International brainstorm for Gambias medier

Styrkelse af GPU og træning af journalister var på dagsordenen i begyndelsen af december 06 under et møde i Dakar med titlen: Consultative Meeting on Gambia Media,  finansieret af  International Media Support.

Deltagere i Dakar
Deltagerne var primært fra den gambiske journalistforening, GPU, både fra Gambia og Senegal. Desuden var der repræsentation fra retshjælpen Flare, IFJ, den internationale journalistføderation, MISA, Media Institute of Southern Africa, MFWA, Media Foundation for West Africa, NAFEO, Network of African Freedom of Expression, IMS, International Media Support, m fl.

Games vigtig medspiller i træning af gamiske journalister
Søren Knudsen var der som repræsentant for Games, og han konstaterede, at Games er slået fast som en vigtig spiller, når det handler om træning af gambiske journalister. Games har en høj status på de kanter – flot efter under et års eksistens.  Der var stor interesse for de punkter Games selv prioriterer højt, altså træning af trænere og in house-træning af ledelse og medarbejdere, og Søren sørgede for, at Games nu kan gå videre med dette i samarbejde med IMS.

Mødet var præget af den øjeblikkelige situation i Gambia, hvor regeringen slår hårdt ned på og forfølger uafhængige medier og journalister. Alligevel nævnte flere, at dialog med regeringen var en nødvendighed, hvis man skal videre, fx i forhold til træning af journalister.

GPU’s situation var også genstand for megen diskussion. Den afslørede en lang række svagheder, som der er både politiske, organisatoriske, faglige, personlige og økonomiske grunde til. Der blev opstillet en række forslag til, hvordan GPU kommer videre, først og fremmest ved at få et kontor og en lønnet administration.

Medlemssymposion i Århus den 27. januar

Games har altså for alvor fået internationalt fodfæste, så det må siges at være på høje tid, at vi finder vores ben…

I alt 5 Games-medlemmer har indenfor et halvt år været ude at gøre konkrete erfaringer, og mødt gambiske og internationale samarbejdspartnere. Erfaringerne fra disse møder skal vi have parret med al relevant viden og erfaring, som Games i øvrigt ligger inde med i kraft af medlemmerne, hvad enten vi taler erfaringer med Afrika, medieudvikling eller noget tredie.

Bestyrelsen opfordrer derfor alle Games’ medlemmer – og andre interesserede – til at deltage i et symposion om Games rolle.

Mødet finder sted i Gellerup i Århus Lørdag den 27. januar kl. 9-21 og programmet ser i skitseform således ud:

9-12: Foreløbige erfaringer med handling & effekt i Gambia
13-15: Erfaringsdeling af Afrika- og medieudviklingsstrategier
16-19: Games’ mål & midler
19-21: Mad & jam

Der bliver sendt invitation med endeligt program ud i begyndelsen af januar, men interesserede kan allerede nu tilkendegive interessen til Games’ Head of Office, Birgitte Knudsen på e-mail bk@djh.dk.

Dramadokumentarisk portræt af myrdet Gambisk pressefrihedskæmper

Vi slutter af i Gambia, hvor 2 erfarne redaktører har bedt Games om hjælp til at rejse penge til udgivelse af deres bog om den myrdede Deyda Hydara.

Portrætbogen vil uden tvivl udkomme på et tørt sted i det unge ‘demokrati’ med 37 år, men kun 2 præsidenter på bagen – hvoraf den anden, Yaya Jammeh, kom til ved et militærkup i 1994. Gambias presse har siden lidt stadigt sværere under præsidenten, der bl.a. har udtalt, at ‘journalister og menneskeretsforkæmpere er Gambias illegitime sønner’, og at han har tilladt for meget ytringsfrihed i landet, og at han gøre noget ved det. Et løfte, som han jo desværre har efterlevet til fulde.

I dette landskab står den myrdede Deyda Hydara som en stor helt, der også af mange af Gambias analfabeter er kendt som den frygtløse ophavsmand til avisen The Point’s ugentlige samfundskritiske klumme ‘Good morning, mr. President’.

Games-medlemmer, der har kendskab til fonde eller organisationer, der kan tænkes at ville støtte en sådan udgivelse, kan blive til stor hjælp ved at kontakte Games’ næstformand, Elise Schiøler, på email eliseutke@hotmail.com.

Akronymnøgle

CPJ – Commitee to Protect Journalists
CPJ er en politisk uafhængig organisation stiftet 1981 af en gruppe amerikanske udenrigskorrespondenter. CPJ overvåger og reagerer på angreb på pressen over hele verden.
se www.cpj.org

Flare – Foundation for Legal Aid, Research and Empowerment
Flare er en juridisk græsrodsorganisation, der blev stiftet af gambiske advokater i juli 2005, og som har til formål at udbrede retsbevidstheden i Gambia. Flare har ingen hjemmeside, men kan kontaktes via e-mail: flare_lerr@yahoo.com

GPU – Gambia Press Union
De gambiske journalisters fagforening er Games’ hovedsamarbejdspartner i Gambia.. GPU, der blev stiftet i 1978, har afdelinger i USA og Storbritanien, men står desværre meget svagt i Gambia idag, da en stor del af den aktive bestyrelse lever i landflygtighed.

Formanden hedder Madi Ceesay.
Se www.gambiapressunion.org

IFJ – International Feuderation of Journalists
IFJ er – ifølge sig selv – verdens største journalistfagforbund med omkr. 500.000 medlemmer i mere end 100 lande. IFJ er opr. grundlagt i 1926, og genfødt i 1946 og igen i 1952.

Formanden for IFJ’s Vestafrika-afdeling hedder Gabriel Baglo og har kontor i Dakar, Senegal.
Se www.ifj.org

IMS – International Media Support
IMS er en international organisation, baseret i København, der med støtte fra bl.a. Danida arbejder for fred, stabilitet, demokrati, ytringsfrihed og mediemangfoldighed i konflikthærgede eller -truede områder gennem øjeblikkelig ’førstehjælp’ til mediearbejdere og -institutioner.

Games’ samarbejdspartner i IMS hedder Thomas Hughes og bor & arbejder i Accra, Ghana.
Se www.i-m-s.dk

MFWA ­ Media Foundation for West Africa
MFWA er en Ghanabaseret ngo stiftet i 1997 for at forsvare og styrke vestafrikanske mediers rettig- og friheder og generelt udvide grænserne for ytringsfrihed i Vestafrika.

Kontaktperson: professor Kwame Karikari.

Se www.mfwaonline.org

MISA ­– Media Institute of Southern Africa
MISA er en ngo, der siden 1992 har virket som koordinator, facilitator og kommunikator for andre organisationer i arbejdet med at sikre det sydlige Afrika frie og alsidige medier. MISA arbejder med base i Windhoeck Namibia
Se www.misa.org

NAFEO – Network of African Freedom of Expression
Etableret og financieret i UNESCO-regi for at koordinere og intensivere existerende afrikanske fagforeningers og andre både lokale og regionale organisationers kamp for ytringsfrihed i Afrika. NAFEO arbejder for at

  • styrke de enkelte gruppers kamp for ytringsfrihed
  • styrke samarbejderne mellem grupper på forskellige niveauer – fra nationalt til kontinentalt
  • fremføre samstemmende kampagner mod lovgivninger og politikker, der er fjendtlige mod ytringsfrihed
  • fremme solidaritet, organisationerne imellem, samt styrke det folkelige press mod undertrykkende tendenser.

Kontaktperson: Kwame Karikari