Newsletter September 2006

Newsletter September 2006

(Only in Danish)

Valget nærmer sig i Gambia, og det gør Games’ første strikt faglige mission dertil også. Der er også kommet gang i det internationale samarbejde om at skitsere og fordele opgaverne, der skal føre til en styrket presse i Gambia. Og så har Danmarks Journalisthøjskole fundet sammen med rejsemagasinet Adventure World om at arrangere efteruddannelseskurset for danske rejselystne skribenter Journalistik fra en anden verden – Gambia.

Om disse emner kan du læse i det følgende. (Og i slutningen findes som sædvanlig en akronymnøgle.)

Gambia holder vejret

Den 22. september afholdes der valg i Gambia, men ifølge Rapporteurs sans Frontiers (RSF), vil valget umuligt kunne dømmes frit & fair; så længe de frie medier terroriseres med trusler og anholdelser i nattens mulm & mørke, tør ingen fare frem med åben kritik af det siddende styre. Og uden en fri presse, hvor alle kan komme til orde af hjertet, er der intet demokrati. Besøg vores hjemmeside www.gambiamediasupport.org, hvor vi har lagt et link til RSFs årsrapport om Gambia, eller gå direkte til den: www.rsf.org/country-36.php3. Læs også RSF’s seneste nyheder fra Gambia under valgkampen på www.rsf.org/article.php3.

Vanskeligt at skaffe nyheder fra Gambia
I Games kan vi kun bekræfte det billede, som males af de grænseløse journalister; det er vanskeligt at skaffe nyheder fra Gambia; ingen føler sig trygge ved at kommunikere via e-mail, da den elektroniske kommunikation menes overvåget. Vi ved dog, at ikke kun mediefolk, men også skolefolk, menneskerettighedsforkæmpere og advokater er forfulgt. Selvsagt gør det retsstillingen for de anholdte ekstra penibel, at sidstnævnte gruppe også trues og tilbageholdes, idet kun få advokater er villige til at tale de ulovligt tilbageholdtes sag.

Det står altså slemt til. Lamin Fattys sag er blevet udsat (se nyhedsbrev #1), og siden 7. juli har journalist på den regeringskontrollerede Daily Observer, “Chief” Ebrima B. Manneh været savnet af familien. Rygtet vil vide, at han er set blive kørt bort fra redaktionen af en civilklædt National Intelligence Agency (NIA)-agent, men myndighederne – helt op til Informationsministeren – afviser at have noget at gøre med hans forsvinden. En af Chiefs bekendte, der arbejder i NIA har dog fortalt familien, at han har set Chief blive overført fra NIAs hovedkvarter i begyndelsen af august.

Mediernes valgkampsdækning
Mediernes valgkampsdækning kan man danne sig et indtryk af ved at lægge vejen forbi Observers netnyheder på www.observer.gm og på den myrdede Deyda Hydaras www.thepoint.gm.

International støtte til pressen – også fra Games

For nyligt har International Media Support (IMS), Open Society Institute (OSI), FreeVoice, Media Foundation for West Africa (MFWA), International Feuderation of Journalists (IFJ) og Article 19 sat sig sammen og skitserede handlingsmulighederne for at støtte og styrke medierne i Gambia, både umiddelbart og på lang sigt.

Støtte fra IMS
Games er uformelt inviteret med til dette samarbejde, men har desværre ikke midler til at sende en repræsentant til Ghana. Tilgengæld havde Games’ formandsskab i juli måned et frugtbart møde i København med IMS’s Vestafrikamedarbejder, Thomas Hughes, der til dagligt bor og arbejder i Accra, Ghana. Således fik vi sat vores præg på den senere formulerede skitse, og der herskede enighed om, at Games’ speciale, det kollegiale, mellemfolkelige samarbejde rummer en særlig styrke under de herskende forhold, idet det kan etableres uformelt, og dermed mindre iøjenfaldende. Derudover skal vi forsøge at samarbejde med turistindustrien om at tale frihedrettighedernes sag overfor myndighederne.

Denne anerkendelse af Games’ nytteværdi i en situation, der er vanskelig at manøvrere i, blev manifesteret i form af økonomisk støtte fra IMS til at sende vores formand, til Gambia som underviser i et træningsprojekt for mediemæssig valgkampsdækning. Projektet er i øvrigt financieret af FreeVoice. I forvejen havde Games en aktie i dette projekt, idet vi under den forrige mission i Gambis ydede intens rådgivning i forbindelse med formuleringen af ansøgningen (se nyhedsbrev #1). Det forlyder, at uden denne indsats, var projektet ikke blevet til noget.

Så om få dage drager Lars Møller således til Gambia på den første uddannelsesmission, og vender forhåbenligt tilbage med et friskt billede af tingenes tilstand og et bud på, hvad Games kan gøre, og hvordan (God tur, Lars, og held og lykke).

Kursus i rejsende i journalistik – i Gambia

Men også danske journalister og andre skribenter kan blive uddannet af Lars Møller i Gambia. I år har Journalisthøjskolens efteruddannelse udvidet kurset med et samarbejde, med det danske rejsemagasin Adventure World, som bidrager med gæsteunderviser, i skikkelse af fhv. redaktør Tommy Heize, og tilmed lægger net- og kanske papirsider til kursisternes historier. Måske et kursus for et Games-medlem? Der er tilmeldingsfrist nu den 15. september, så tøv ikke!

Se mere på afdelinger.djh.dk/kurser/stories/storyReader$84.

Akronymnøgle

Article 19
En UK-baseret menneskerettighedsorganisation (stiftet i 1987), der forsvarer retten til at ytre sig, samt til at have adgang til information verden over. Navnet er taget fra menneskerettighedserklæringens punkt 19, der deklarerer, at

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; the right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media regardless of frontiers.

Se www.article19.org. Games’ kontakt til Article 19 sidder i Dakar i Senegal, og hedder Fatou Jagne.

FreeVoice
FreeVoice blev grundlagt i Holland i august 1986 under navnet Communication Development Coorporation Foundation, og blev omdøbt til FreeVoice i maj 2004.

Freevoice kæmper for:
– uafhængige og mangfoldige medier, og
– balanceret og troværdig journalistisk presse pressefrihed i Afrika, Asien Latinamerika, Mellemøsten og Østeuropa.

Games kontaktperson til Gambiasamarbejdet bor i Holland, og hedder Baba Tarawale.

Se www.freevoice.nl

IFJ – International Federation of Journalists
IFJ er – ifølge sig selv – verdens største journalistfagforbund med omkr. 500.000 medlemmer i mere end 100 lande. IFJ er opr. grundlagt i 1926, og genfødt i 1946 og igen i 1952.

Formanden for IFJ’s Vestafrika-afdeling hedder Gabriel Baglo og har kontor i Dakar, Senegal.

Se www.ifj.org

IMS – International Media Support
IMS er en international organisation, baseret i København, der med støtte fra bl.a. Danida arbejder for fred, stabilitet, demokrati, ytringsfrihed og mediemangfoldighed i konflikthærgede eller -truede områder gennem øjeblikkelig ’førstehjælp’ til mediearbejdere og -institutioner.

Games’ samarbejdspartner i IMS hedder Thomas Hughes og bor & arbejder i Accra, Ghana.

Se www.i-m-s.dk

MFWA – Media Foundation for West Africa
MFWA er en Ghanabaseret ngo stiftet i 1997 for at forsvare og styrke vestafrikanske mediers rettig- og friheder og generelt udvide grænserne for ytringsfrihed i Vestafrika.

Kontaktperson: professor Kwame Karikari.

Se www.mfwaonline.org

OSI – Open Society Institute
George Soro’s Open Society Institute støtter og initierer aktiviteter for ’åbne samfund’.

OSI har nationale og regionale afdelinger over hele verden (se www.soros.org/about/foundations), herunder Vestafrika, Sydafrika, Sydlige Afrika. Den umiddelbare samarbejdspartner er dog det London-baserede ’Media Programme’ (se www.soros.org/initiatives/media); Games har kontakt til projektleder Stewart Chisholm i London.

RSF – Rapporteurs sans Frontiers
RSF har i mere end 18 år arbejdet for at (gen)oprette borgeres ret til at blive informeret verden over.

RSF’s Vestafrikamand hedder Leonard Vincent.

Se mere på www.rsf.org