Projektlederen på sin første GambiaturProjektlederen på sin første Gambiatur

I sommeren 2017 overtog Torben Hoberg Frederiksen projektlederjobbet i GAMES projektet.
Det indebærer blandt andet økonomistyring af/i projektet, herunder regnskabsaflæggelse og slutrapportering til CISU, anmodning om overførsler fra CISU, overførsel af midler til MAJaC og en række andre opgaver.
I marts 2018 besøgte han MAJaC og fik her lejlighed til at møde flere af personerne i projektet.
Et af formålene med besøget var – sammen med MAJaC – færdiggørelse af budget til den nye ansøgning.
Sammen udviklede de et regneark, hvor MAJaC kan holde styr på deres bogholderi, så det bliver mere gennemskueligt og overskueligt og samtidig enklere for Fatma (bogholder i MAJaC) at bruge.
Torben benyttede også besøget til at kigge og regne på et 5-års budget/plan.


Torben udførte en generel kontrol af det regnskab/projekt, som blev afsluttet 31. marts 2018.
På sit første besøg i Gambia nåede Torben heldigvis også at komme lidt rundt i Banjul inden han rejste tilbage.

Torben fortæller om sig selv:
Oprindeligt har jeg en revisoruddannelse. Jeg har arbejdet med administration, IT og økonomi i mange år og i forskellige virksomheder og organisationer, blandt andet 10 år hos Mellemfolkeligt Samvirke i Tanzania, Mellemamerika og Nepal.

I sommeren 2017 overtog Torben Hoberg Frederiksen projektlederjobbet i GAMES projektet.
Det indebærer blandt andet økonomistyring af/i projektet, herunder regnskabsaflæggelse og slutrapportering til CISU, anmodning om overførsler fra CISU, overførsel af midler til MAJaC og en række andre opgaver.
I marts 2018 besøgte han MAJaC og fik her lejlighed til at møde flere af personerne i projektet.
Et af formålene med besøget var – sammen med MAJaC – færdiggørelse af budget til den nye ansøgning.
Sammen udviklede de et regneark, hvor MAJaC kan holde styr på deres bogholderi, så det bliver mere gennemskueligt og overskueligt og samtidig enklere for Fatma (bogholder i MAJaC) at bruge.
Jeg benyttede også besøget til at kigge og regne på et 5-års budget/plan.


Torben udførte en generel kontrol af det regnskab/projekt, som blev afsluttet 31. marts 2018.
På sit første besøg i Gambia nåede Torben heldigvis også at komme lidt rundt i Banjul inden han rejste tilbage.

Torben fortæller om sig selv:
Oprindeligt har jeg en revisoruddannelse. Jeg har arbejdet med administration, IT og økonomi i mange år og i forskellige virksomheder og organisationer, blandt andet 10 år hos Mellemfolkeligt Samvirke i Tanzania, Mellemamerika og Nepal.