Styrk GPU! Vi har et nyt projekt på vej – inshalla

Af Lars Møller

Januar 2016: GAMES søger sammen med GPU om en halv million kroner til et nyt projekt. Det er et lille projekt – men lykkes det, så er vi parat til at løbe videre med et langt støre projekt om godt et års tid.

Projektet handler om at styrke GPU – Gambia Press Union – som er vores naturlige partner i Gambia. Det har vist sig nødvendigt, hvis GPU skal være en stærk partner for os i fremadrettede projekter.

Tre store mål
Kort fortalt handler projektet først og fremmest om at styrke GPU som en forening, der driver en forretning til gavn for deres medlemmer. Projektet sætter tre mål:

1) GPU øger sin organisatoriske robusthed og økonomiske bæredygtighed
2) GPU øger sin gennemslagskraft i forhold til statsmagten
3) GPUs egne konsulenter hjælper medie og civilsamfundsorganisationer til at øge deres gennemslagskraft – gennem kapacitets-opbygning inden for fortalervirksomhed og kommunikation.

Ny projektleder
Med til at udvikle det nye projekt er en ny projektleder: Mogens Thomsen, som er iværksætter-konsulent, tidligere MS’er i Zambia og tidligere formand U-landsimporten.Mogens Thomseen

”Jeg elsker at fremme iværksætteri, fordi jeg mener det giver energi og kan gøre en fri til at skabe værdi for sig selv og for andre”, skriver han på sin hjemmeside.
Læs mere om Mogens på http://tbinfo.dk/.

Kryds fingre
Vi regner med at få svar på ansøgningen senest 7. marts 2016.

I mellemtiden arbejder vi på at gøre det projekt færdig, vi har kørende med DJ Kommunikation – med støtte fra Dansk Journalistforbund.

Gambia Communicates hedder projektet – og lige nu er vi ved at søsætte den sidste aktivitet i projektet. I hører nærmere i næste nyhedsbrev, inshalla