Donér IT udstyrDonate IT Equipment

Har du en laptop eller et brugt digitalkamera, som fungerer, og som du gerne vil donere – så kender vi nogen, der vil blive glade for at få det! Gambiske journalister mangler computere, kameraer og telefoner, og det gør det svært for dem at leve op til journalistiske standarder.

Derfor samler Gambia Media Support bærbare computere, digitalkameraer og telefoner ind og giver dem videre til gambiske redaktioner og journalister og til vores partner, Gambia Press Union, der har brug for udstyret til sin administration og undervisning.

Tekniske krav

Når du donerer dit IT-udstyr til Gambia Media Support, så garanterer vi, at varerne ankommer trygt til gambiske journalister – OG bliver højt værdsat.

Vi modtager IT-donationer fra både private og virksomheder med følgende tekniske krav:

Computere

 • Laptops (med strømadapter)
 • Minimum 2 GB RAM
 • Minimum 250 GB harddrive

Kamera

 • Digitale kameraer i god, brugbar stand (med batteri og oplader)

Telefoner

 • Mobiltelefoner (med strømadapter)
 • Telefonen må ikke være låst til et abonnement

Læs om hvordan udstyret gavner de gambiske journalister:
Ti nye Canon kameraer til Gambia

Hvordan donerer du IT-udstyr?

Hvis du vil donere IT-udstyr, kontakt venligst Troels Nørlem på beatro@roendes.net

Tak for støtten.

Donate IT equipment

If you have an old laptop or a used camera – we know someone who would be happy to get it! Gambian journalists are short of computers, cameras and phones, which makes it difficult for them to live up to the standards of good journalism.

Gambia Media Support therefore collects used computers and digital cameras and give them to Gambian editorials, journalists and to Gambia Press Union for education of Gambian journalists.

Requirements

When you donate your equipment to Gambia Media Support we guarantee that it will arrive safely with the Gambian journalists – and will be much appreciated!

We accept donations from both private donors and companies with the following requirements:

Computers

 • Laptops are preferred (must be accompanied with a power adaptor)
 • Minimum 2 GB RAM
 • Minimum 250 GB hard drive

Cameras

 • Digital cameras are preferred

Phones

 • Cell phones (accompanied with a power adaptor)
 • The phone must not be locked to a subscription

Read the article about how Gambian journalists benefit from the IT equipment:
Journalism with few resources (in Danish)

Read also:
Ten new Canon cameras to the Gambia

How can I donate IT equipment?

If you wish to donate, please contact Troels Nørlem at beatro@roendes.net

Thank you for your support.