Bliv medlemMembership

Meld dig ind i GAMES i dag

Som medlem støtter du og din organisation Gambia Media Supports arbejde med medieudviklingen i Gambia. Du får også mulighed for at følge vores arbejde på tæt hold via hjemmeside og nyhedsbrev.

Vi værdsætter alle medlemmer – passive såvel som aktive!

Hvorfor blive medlem?
Gambia Media Support skal have mindst 50 medlemmer for at søge om støtte hos vores allervigtigste bidragyder til projektaktiviteterne i Gambia. Denne vigtige bidragyder er CISU – Civilsamfund i Udvikling (tidligere Projektrådgivningen), som på vegne af Udenrigsministeriet/Danida forvalter en projektpulje for mindre danske civilsamfundsorganisationer.

Et stort medlemstal betyder også, at vi har en interesseret skare at dele vore oplevelser, erfaringer og udfordringer med, og det signalerer opbakning til vores arbejde.

Gambia Media Support har også brug for medlemmer til aktivt at engagere sig i organisationens arbejde, enten som en engangsaffære, på særlige missioner eller på regelmæssig basis.

Se hvilke spændende opgaver du kan engagere dig i hos Gambia Media Support

Hvad koster et medlemskab?

  • Personligt medlemskab: 150 kr. om året
  • Grupper og organisationer: 500 kr. om året

Hvordan bliver jeg medlem?

Send en e-mail med navn og adresse til:

Per Vinther: pv@mail.dk

Direkte overførsel
Du kan vælge at overføre pengene direkte og således blive registreret som medlem. Husk at skrive din e-mail adresse i “Bemærkninger til modtager”.

Fra Danmark:
Bank: Mercur Bank
Addresse: Sct. Clemens Torv 17, 1. Århus C
Reg. no.: 8401
Kontonr.: 1071580

Tak for din støtte.

Become a member today

By becoming a member, you or your organisation will support Gambia Media Support’s work with promoting media development in Gambia. We appreciate all members – those who are passive and those who are active.

Why become a member?

To be allowed to apply for funding from the PATC’s Project Fund, the organisation must have a minimum of 50 members. The Project Fund is financed by The Danish Ministry of Foreign Affairs, and is an extremely important contributor to Gambia Media Support’s project activities in the Gambia.

Second – we need members to actively engage in the organisation’s work – on a one-time-only basis, on particular missions or regularly.

See how you can engage in Gambia Media Support

Annual fees

The annual member fees are:

  • Individuals: DKR 150 (US Dollars 25)
  • Groups and organisations: DKR 500 (US Dollars 100)

How to become a member

Simply send an e-mail with your name and address to Birgitte Knudsen: bk@dmjx.dk.

Direct transfers
You can choose to transfer the money directly and thereby be registered as a member. If so, please remember to state your e-mail in “Bemærkninger til modtager”.

From Denmark:
Bank: Mercur Bank
Address: Sct. Clemens Torv 17, 1. 8000 Århus C
Reg. no.: 8401
Accountno.: 1071580

From Germany:
Account name: MERKUR,
Den Almennyttige Andelskasse

Thank you for your support.